• Prev

 Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat - P.U.N.G.E.S.T.I.

Reducerea gradului de excluziune socială şi sărăcie pentru 551 de membri ai comunităţilor rome marginalizate determinate şi delimitate geografic în satele Curseşti Deal, Pungeşti, Rapşa şi Stejaru (comuna Pungeşti, judeţul Vaslui) într-o manieră integrată, inovativă şi sustenabilă. Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului şi al apelului prin implementarea măsurilor integrate de ocupare, educaţie, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi de combatere a discriminării şi promovare a multiculturalităţii.[detalii]

 

 

Combaterea discriminării și promovarea m…

Obiective si rezultate

O campanie de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii în cadrul căreia se vor organiza evenimente artistice precum: dans...

Read more

Servicii sociale, socio-medicale și medi…

Obiective si rezultate

Rezultate obtinute in serviciile sociale, socio-medicale si medicale:

Read more

Asistență juridică

Obiective si rezultate

10 persoane care beneficiază de asistenţă juridică pentru reglementarea actelor de proprietate

Read more

Condiții de locuit

Obiective si rezultate

O metodologie privind îmbunătăţirea condiţiilor de locuit 37 de persoane care beneficiază de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit

Read more

Antreprenoriat

Obiective si rezultate

28 de start-up-uri finantate 2 sesiuni asistenta si consiliere ante- si post- înfiintare afacere 24 cercetari de piata (primare) pentru start-up-urile înfiintate;...

Read more

Ocupare

Obiective si rezultate

m Rezultate preconizate in activitatea de ocupare a fortei de munca:

Read more

Formare continuă

Obiective si rezultate

Rezultate preconizate in activitatea de formare profesionala continua:

Read more

Educație

Obiective si rezultate

Rezultate preconizate in activitatea de educatie:

Read more

Proiect PUNGESTI

Proiect Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.)

Obiectivul general al proiectului:

Reducerea gradului de excluziune socială şi sărăcie pentru 551 de membri ai comunităţilor rome marginalizate determinate şi delimitate geografic în satele Curseşti Deal, Pungeşti, Rapşa şi Stejaru (comuna Pungeşti, judeţul Vaslui) într-o manieră integrată, inovativă şi sustenabilă. Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului şi al apelului prin implementarea măsurilor integrate de ocupare, educaţie, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi de combatere a discriminării şi promovare a multiculturalităţii.

Obiectivul general şi cele specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmăreşte dezvoltarea resurselor umane prin creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale şi de sănătate, proiectul contribuind astfel la reducerea sărăciei excesive în comunităţile marginalizate prin măsuri de ocupare, educaţie şi formare profesională continuă, asistenţă socială şi medicală, îmbunătăţirea condiţiilor de locuire precum şi de combatere a discriminării şi a promovării multiculturalismului.

Totodată, proiectul contribuie prin activităţile sale la realizarea obiectivului specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate care vor avea ca efect ridicarea nivelului de trai în comunităţile marginalizate în care se implementează proiectul, generând rezultate pozitive pe termen lung. Obiectivul general al proiectului urmăreşte de asemenea implementarea Pachetului Anti- Sărăcie, promovat de Guvernul României. De asemenea obiectivul general al proiectului are şi un efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de sărăcie generalizată.

 

PARTENERI IN CADRUL PROIECTULUI:

Lider - COMUNA PUNGEŞTI

Primaria Pungesti, prin insasi calitatea de AP care administreaza loc dpdv economic, social, educational si legal, are experienta in gestionarea proiectelor ce vizeaza imbunatatirea calitatii nivelului de trai. Expertiza pe aceste domenii va fi utilizata in cadrul proiectului prin implicarea Primariei in implementarea activitatilor ce au in vedere interventiile in educatie, ocuparii fortei de munca, dezv de servicii (soc/med/med-soc), imbunatatirea conditiilor de locuit, acordarii de asistenta juridica.

 

Membru 1 - EASTERN MARKETING INSIGHTS S.R.L.

Experienta EASTERN MARKETING INSIGHTS se contureaza in baza activitatilor desfasurate inca de la infiintarea acesteia. Astfel, EASTERN MARKETING INSIGHTS S.R.L. aduce plus valoare in ceea ce priveste utilizarea eficienta a fondurilor euro in cadrul parteneriatului prin prisma expertizei si experientei acumulate in cadrul proiectelor anterioare.

 

Membru 2 - E.M.I. SUPPORT SYSTEM SRL

Experienta E.M.I.SUPPORT SYSTEM se contureaza in baza activ desfasurate relevante pt masurile vizate de acest apel de pt au in vedere: Realizarea materialele de promo aferente Conferintei de deschidere a proiectului avand drept obiectiv general determinarea unei mai bune intelegeri a diversitatii cult prin implicarea activa a com alcatuite din mai multe gr etnice; Com cu membrii GT apartinand diferitor gr etnice prin diseminarea materialelor de promo aferente celor 2 festivaluri.Sustinerea partenerilor in realizarea activ specifice de promo a multiculturalitatii. Realizarea conceptului grafic si a albumului de foto in pr Tinerii din Balti – promotori activi ai culturii romanesti contemporane pt a disemina aspecte privind promovarea culturii rom in contextul multicultural al mun Balti.Promovarea Festivalului Diversitatii Multiculturale organizat in cadrul Festivalului International cu scopul de a promova la nivelul com locale a Mun Iasi,cult etnice conlocuitoare prin manifestatii artistice specifice acestora: Distribuirea mat publicitare ale partenerului;Publicarea de articole de promo ale Festivalului prin intermediul unor web-site-uri de profil.

Membru 3 - FUNDAŢIA "EDINFO"

Fundaţia EDINFO deţine din anul 2015 Certificat de acreditare pentru informare şi consiliere profesională, precum şi pentru medierea muncii pe piaţa internă eliberat de către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi. Experienţa Fundaţiei în acest domeniu este argumentată prin activităţile de informare, consiliere şi mediere pe piaţa muncii desfăşurate în cadrul proiectului „Întreprinderile sociale – o şansă pentru persoanele dezavantajate pe piaţa muncii”, contract cu ID-ul POSDRU/173/6.1/G/147705.

Membru 4 - FUNDAŢIA "SOMERSET"

FS este partenerul din cadrul proiectului cu o experienta recunoscuta in domeniul soc. Experienta se fundamenteaza pe: Conventia de colaborare cu PRIMARIA VOINESTI: colaborarea in vederea sprijinirii derularii de catre FS a serviciului soc; Conventie de colaborare cu DGASPC: prevenirea abandonului sc, promo incluziunii soc, limitarii efectelor negative ale situatiilor de risc, marginalizarii soc si facilitarii accesului la serv oferite beneficiarilor si familiilor acestora, oferirea de sprijin ed copiilor aflati in situatia de abandon scolar, dezv deprinderilor de baza pentru o viata independent si amelioararea calitatii vietii famiilor defav; Acord de colaborare cu SCOALA GEN SLOBOZIA: consultarea,schimbul de info,experienta si colaborarea intre parti in vederea imbunatatirii si armonizarii practicilor si metodelor de interventie pt copii aflati in dificultate,persoanele adulte marginalizate,persoane de etnie roma aflate in dificultate.

Membru 5 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUNGEŞTI

Contributia Scolii Gimnaziale Pungesti in cadrul proiectului este marcata atat prin obiectul principal de activitate, invatamant secundar general, cat si prin vechimea pe care aceasta o are in domeniul educational, functionand din luna septembrie 2011. In anul scolar 2015 – 2016, Scoala Pungesti a derulat 3 actiuni prioritare care sa contribuie la sporirea accesului tuturor copiilor la o educatie de calitate si la cresterea ratei de succes scolar de tipul: a.reducerea absenteismului; b. evaluarea rezultatelor invatarii cu scop de orientare si optimizare a acesteia (reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor); c.imbogatirea competentelor de lectura, atat in acceptiunea sa traditionala, cat si in sensul de alfabetizare functionala. Contributia in cadrul proiectului are in vedere implementarea masurilor de ed pt elevii apartinand GT ce frecventeaza orele Scolii Pungesti.

Parteneri

 Solicitant COMUNA PUNGESTI logo eastern marketing insights logo fundatia edinfo sigla somerset ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUNGEŞTI
 
     
Inscrie-te in grupul tinta

Fonduri UE

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Proiect cofinantat din Fondul Social European  prin Programul Operational, Capital Uman 2014-2020.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…