Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1. Creşterea gradului de educaţie şi îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor educative pentru 245 de copii, membri ai GT.

OS2. Furnizarea unui program de tip a doua şansă pentru 20 de persoane din GT, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

OS3. Formarea profesională pentru 276 de persoanele din GT, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin intermediul cursurilor de calificare profesională şi de formare a competenţelor, adaptate nevoilor şi specificului local al pieţei muncii.

OS4. Informarea şi consilierea profesională pentru 276 de persoane din GT, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

OS5. Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale prin oferirea de asistenţă ante- şi post- iniţiere a unei afaceri şi acordarea de micro- granturi pentru 28 de persoane din GT, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

OS6. Acordarea de subvenţii pentru angajarea a 82 de persoane din GT, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate vizate de proiect.

OS7. Organizarea unei tabere terapeutice pentru 30 de persoane vârstnice/ persoane cu dizabilităţi ce au dificultăţi în desfăşurarea activităţii curente şi care nu beneficiază de ajutorul nici unei persoane.

OS8. Acordarea de servicii sociale/medicale/socio-medicale pentru 551 persoane din GT.

OS9. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru 37 de persoane din GT.

OS10. Implicarea a 245 de persoane din GT, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, în activităţi de voluntariat în domeniul combaterii discriminării şi promovarea multiculturalismului.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…