Grupul ținta

Grupul ţintă al proiectului este format din 551 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care 145 sunt romi, din satele Curseşti Deal, Pungeşti, Stejaru şi Rapşa (comuna Pungeşti, judeţul Vaslui), dintre care 276 sunt persoane adulte si active pe piata muncii (din care 73 sunt romi), care pot fi subiect al măsurilor de ocupare (minim 97 de femei), 245 sunt copii (din care 64 sunt romi), iar 30 sunt persoane vârstnice/persoane cu dizabilităţi (din care 8 sunt romi).

Categoriile de grup tinta incluse în proiect vor fi:

 • 245 elevi (64 sunt romi) care sunt divizati astfel:
  • 245 elevi (64 sunt romi) beneficiari ai activităţii Acordarea unor pachete integrate copiilor din grupul ţintă;
  • 245 elevi (64 sunt romi) beneficiari ai activităţii Realizarea unei campanii de informare privind combaterea abandonului şcolar;
  • 74 elevi (20 sunt romi) beneficiari ai activităţii Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală;
  • 245 (64 sunt romi) elevi beneficiari ai activităţii Realizarea unei campanii de informare privind regulile elementare de igienă;
  • 100 elevi (26 sunt romi) beneficiari ai activităţii Tabere şcolare pentru promovarea drepturilor copiilor şi a multiculturalismului Tinând seama de activităţile, obiectivele specifice şi rezultatele proiectului, cei 276 de adulţi, minim 97 de femei (din care 73 de romi) care pot fi obiectul măsurilor de ocupare sunt divizati astfel:
  • 276 de persoane (din care 73 romi) beneficiare ale activităţii Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă;
  • 276 de persoane beneficiare ale activităţii Realizarea programelor de formare profesioanală din care 167 de persoane obţin cel puţin o calificare la încetarea calităţii de participant (din care 35 sunt romi);
  • 80 de persoane beneficiare (din care 22 sunt romi) ale activităţii Furnizarea cursului de competenţe antreprenoriale;
  • 26 de persoane beneficiare ale ajutorului de minimis aferent activităţii Acţiuni de sprijinire a antreprenoriatului local (din care 8 romi);
  • 20 de persoane beneficiare ale activităţii Realizarea unui program de tip a doua şansă.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…