Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit pentru 37 persoane din GT

Scop: îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru 37 de persoane din grupul ţintă prin facilitarea îmbunătăţirii stării de sănătate şi prin reducerea pericolului pe care locuirea precară îl reprezintă pentru siguranţa familiei.

Necesitate: Necesitatea acestei activităţi se fundamentează pe rezultatele obţinute în cadrul Analizei comunităţilor marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanţare la întrebarea privind necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit. În acest sens, cel mai des întâlnit răspuns a fost cel aferent nevoii de a îmbunătăţii locuinţa prin izolare termică (100% în satele Rapşa şi Curseşti Deal, 95.6% în Stejaru şi 78.4% în satul Pungeşti). De asemenea, igienizarea locuinţei este o nevoie acută a persoanelor participante la studiu având în vedere faptul că această variantă de răspuns a fost aleasă de 100% dintre persoanele participante la studiu în satele Rapşa şi Curseşti Deal, 95.6% în satul Stejaru şi 69.3% în satul Pungeşti.

Desfăşurare: În cadrul acestei activităţi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit celor 37 de case se vor realiza lucrări de reabilitare şi reparaţii. De menţionat este faptul că pentru 10 case se va realiza şi conectarea la reţeaua electrică. Pentru realizarea acestei activităţi Primăria Comunei Pungeşti va angaja un Responsabil pentru activitatea de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit ce va fi responsabil cu selecţia beneficiarilor pentru îmbunătăţirea igienei locuinţei, obţinerea acordurilor de la beneficiari, realizarea planului de acţiune pentru fiecare casă în parte, realizarea deplasărilor în teren pentru monitorizarea lucrărilor şi raportarea managerului de proiect a situaţiei din teren. Mai mult decât atât, pentru asigurarea unei participări a beneficiarilor fundamentată pe principiul non-discriminării şi inovării sociale, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit se va realiza prin acţiuni de voluntariat. În acest sens, beneficiari îmbunătăţirii condiţiilor de locuit îşi vor da angajamentul să participe la realizarea lucrărilor la toţi cei selectaţi, aceasta fiind o condiţie în cadrul procedurii de selectare. Astfel, o persoană poate beneficia de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit doar dacă va contribui la realizarea lucrărilor celorlalţi beneficiari. În acest sens, Fundaţia Somerset va angaja un Coordonator al voluntarilor ce va avea responsabilităţi precum: coordonează activităţile de voluntariat din cadrul subactivităţilor de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit; verifică referinţele sau recomandările voluntarilor; participă la recrutarea, intervievarea şi selectarea voluntarilor; planifică şi organizează programele de orientare şi instruire a noilor voluntari; asigură monitorizarea şi evaluarea voluntarilor; menţine legătura cu voluntarii prin întâlniri periodice; menţine o bază de date cu privire la voluntarii organizaţiei, întocmind în acest sens diferite documente de evidenţă, monitorizare şi evaluare a lor; oferă asistenţă voluntarilor, la solicitarea acestora, pentru a facilita îndeplinirea de către ei a sarcinilor asumate; propune măsuri pentru recompensarea şi motivarea voluntarilor; pespectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul Fundaţiei; completarea rapoartelor lunare. Avand in vedere cele de mai sus, in cadrul proiectului se vor imbunatati conditiile de locuit in cadrul comunitatilor marginalizate prin reabilitarea a 35 de locuinte. Astfel, membrii familiilor care sunt vizate de aceasta subactivitate vor beneficia de: cresterea gradului de confort a locuintelor; imbunatatirea calitatii vietii; asigurarea conditiilor decente de viata; reducerea decalajelor intre familiile ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit si restul populatiei comunitatii; acces la utilitati de baza; eliminarea zonelor insalubre si cu posibile focare de infectie; crearea unui spatiu personal pentru diverse categorii ale membrilor familiei, etc.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…