Activitati de furnizare a serviciilor sociale, medicale, socio-medicale

Organizarea unei tabere balneoterapeutice

Scop: Oferirea persoanelor din grupul ţintă din categoria persoane vârstice/cu dizabilităţi (30 persoane) şansa de a desfăşoara activităţi de terapie fizică, în scopul menţinerii şi/ sau recuperării funcţiilor organismului uman, cu scopul de a restabili şi de a reeduca tulburările de postură şi mobilitate, optimizează funcţiile organismului şi ajută la reabilitarea pacienţilor care au suferit accidente, intervenţii chirurgicale, au probleme musculare şi osteoarticulare, tratând beneficiarii prin metode de antrenament fizic şi tonifiere prin planificarea, pregătirea şi efectuarea de programe proiectate individual de menţinere, îmbunătăţire şi restaurare a funcţiilor fizice, reducerea durerii şi prevenirea disfuncţiilor. Avantajele urmărite prin intermediul acestei activităţi sunt refacerea forţei musculare şi creşterea rezistenţei musculare, creşterea capacităţii de efort, ameliorarea funcţiei de coordonare, control şi echilibru a corpului, formarea capacităţii de relaxare, corectarea posturii corpului şi creşterea mobilităţii articulare. Activitatea urmăreşte observarea şi corectarea a trei activităţi de bază: postura corpului (corpul aflat în repaus şi echilibrul), locomoţia (adaptarea şi readaptarea corpului la mediu, rostogolirea, mersul, alergarea etc) şi manipularea obiectelor (prindere, aruncare, răsucire, tragere etc).

Desfasurare: În cadrul acestei activităţi se va organiza o tabără terapeutică pentru 30 de participanţi persoane vârstnice, cu dizabilităţi, in situaţie de dependenta, unde beneficiarii vor fi cazaţi în Iaşi, împreună cu însoţitorii legali (pentru cei dependenţi) si vor efectua zilnic, balneo-fizio- kineto-terapie pe o perioada de cate 7 zile. Participanţii vor fi recrutaţi in urma consultaţiilor de specialitate unde vor fi identificaţi cei cu nevoi terapeutice.

Crearea si dotarea unui Punct Unic de Acces

Scop: asigurarea accesului persoanelor din zonele marginalizate la servicii de consiliere, informare şi servicii sociale/medicale/socio-medicale.

Necesitate: Necesitatea acestei activităţi se fundamentează pe rezultatele îngrijorătoare obţinute în cadrul Analizei zonelor marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanţarea la întrebarea privind ultima vizită la medic şi la numărul membrilor care suferă de afecţiuni sau boli. În acest sens, în satul Stejaru 87.6% dintre persoanele participante la studiu au fost la medic în anul 2016, iar 4.4% s-au prezentat la medic între 2013-2015. În satul Rapşa 75% dintre persoanele participante la studiu au fost la medic în anul 2016, iar 12.5% s-au prezentat la medic între 2013-2015. Îngrijorător este faptul că 12.5% dintre persoane nu au fost niciodată la medic. În satul Pungeşti, 3.4% dintre cei care au participat la studiu au vizitat medicul ultima dată înainte de anul 2010, 4.5% au frecventat medicul ultima data între anii 2010-2012, 22.7% au mers între anii 2013-2015, în timp ce, 64.8% au frecventat medicul în anul 2016. De menţionat este faptul că 2.3% nu au fost niciodată la medic. De asemenea, în satul Curseşti Deal 61.1% dintre persoanele participante la studiu au fost la medic în anul 2016, iar 27.8% s- au prezentat la medic între 2013-2015. De asemenea, în zonele marginalizate există o incidenţă ridicată a bolilor cardiace, diabet, dizabilităţi, boli ale sistemului nervos sau boli ale stomacului.

Relevant este, de asemenea, rezultatul obţinute la întrebarea privind gradul de interes al participanţilor la studiu referitor la informare şi consiliere profesională. În acest sens, în satul Stejaru 93.8% au dat un răspuns pozitiv, în satul Pungeşti 76.7% au dat un răspuns favorabil, în satul Curseşti Deal 69.2%, în timp ce în satul Rapşa 50% au optat pentru varianta pozitivă.

Desfasurare: În cadrul acestei activităţi se va crea un Punct Unic de Acces pentru desfăşurarea serviciilor medicale/sociale/socio-medicale. Locaţia în care se vor desfăşura activităţile va fi pusă la dispoziţie de către Primăria Pungeşti. Pentru dotarea Punctului Unic de Acces se are în vedere, de asemenea, repararea şi echiparea spaţiului (30 de scaune, 3 birouri, 1 masă conferinţă, 1 laptop, 1 imprimantă, 3 mese, 3 dulapuri, 3 cuiere, ecograf portabil, electrocardiograf portabil, osteodensiometru, stetoscoape, termometre, glucometru, tensiometru).

Serviciile sociale/medicale/socio-medicale ce li se vor acorda vor permite beneficiarilor, în cadrul Punctului Unic de Acces, să îşi dezvolte capacitatea maximă din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional şi de a-şi păstra stilul de viaţă ales, întrucât serviciile integrate socio- medicale corespund modului de viaţă şi nevoilor culturale, morale, religioase şi emoţionale ale beneficiarilor.

Acordarea de servicii medicale pentru persoanele din grupul ţintă

Scop: asigura dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a organismului celor 551 de persoane care vor beneficia de această activitate. În acest sens, se va realiza identificarea potenţialului de risc epidemiologic pentru sănătate a beneficiarilor prin depistarea în cadrul triajului epidemiologic a bolilor infectocontagioase şi a bolilor parazitare. De asemenea, prin realizarea activităţii de consultaţii igienico-sanitare pentru adulţi şi copii se are în vedere expunerea copiilor şi adulţilor la noţiunile de igienă şi sanogeneză corespunzătoare vârstei, fapt ce ar trebui să constituie o preocupare majoră a tuturor factorilor responsabili. Scopul consultaţiilor igienico-sanitare în domeniul stomatologic este cunoaşterea de către populaţie a principalelor afecţiuni buco-dentare şi a importanţei acestora pentru sănătatea generală şi cunoaşterea cauzelor cariei dentare, parodontopatiilor şi a anomaliilor dentomaxilare, a modalităţilor de prevenire a acestora.

Necesitate: Cunoaşterea stării de sănătate a membrilor unei comunităţi cu ajutorul datelor de epidemiologie descriptivă se fundamentează o abordare practică a conceptului de prevenire a riscului de îmbolnăvire şi de protejare a sănătăţii. Se impune o intensificare a măsurilor de control a copiilor pentru depistarea bolilor parazitare (scabie şi pediculoză), deoarece acestea continuă sa fie prezente in colectivităţile de copii si adolescenţi. De asemenea, se impune instituirea unor masuri complexe si de prevenţie riguroase, care să includă si familiile celor diagnosticaţi, cu o identificare si tratare a focarelor de scabie şi pediculoză. Desfăşurarea unor acţiuni de educaţie pentru sănătate privind igiena individuală şi colectivă reprezintă, încă, o necesitate stringentă în activitatea medicală de supraveghere igienico-sanitară şi epidemiologică a comunităţilor marginalizate.

Desfasurare:

În cadrul acestei activităţi se vor funcţionaliza următoarele servicii:

 1. Supravegherea, depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic şi consilierea privind igiena alimentaţiei

Desfăşurare: Pentru efectuarea triajului epidemiologic în scopul stabilirii potenţialului epidemiologic şi aplicarea eficientă a măsurilor de prevenire şi combatere adecvate, personalul medico-sanitar implicat în această activitate (medic epidemiolog si asistentele medicale) vor pregăti şi organiza din timp triajul epidemiologic, inclusiv aprovizionarea cu instrumentar, medicamente şi materiale necesare recoltării de probe de laborator. Astfel, activitatea să va putea derula în condiţii şi pe intervale optime, care să permită depistarea tuturor cazurilor de boli infectocontagioase şi parazitare. În cadrul acestei activităţi se vor recolta probe biologice pentru care vor fi achiziţionate servicii de analize medicale pentru identificarea riscului epidemiologic şi bolilor cronice în comunitate. Testarea riscului epidemiologic este o metodă activă de supraveghere a stării de sănătate, practicată în comunităţile restrânse conform Ord.

M.S. 1668 din 9 decembrie 2011/ Ord. M.Ed. 5298 din 9 decembrie 2011, Ord. M.S. nr. 1955/1995 (art.19). Testarea riscului epidemiologic se efectuează prin: anamneză succintă, termometrizare, examen clinic al cavităţii bucofaringiene, examen clinic al tegumentelor şi mucoaselor de către medici şi cadre sanitare medicale.

 1. Consultaţii igienico-sanitare pentru adulţi

Desfăşurare: Beneficiarilor li se vor transmite informaţii privind igiena corporală şi modalităţile de asigurarea unei alimentaţii sănătoase. În cadrul acestei activităţi se va realiza săptămânal consultaţii igienico-sanitare pentru adulţi. Conştientizarea de către populaţie a tuturor aspectelor preventive şi a importanţei comportamentului propriu în declanşarea sau nu a anumitor afecţiuni este reflectată la nivelul statisticilor sanitare naţionale de importanţi ani de viaţă în plus/ cap de locuitor. Experienţa şi accesul programelor preventive de educare a populaţiei din alte ţări reprezintă unul din factorii - cheie ai prelungirii speranţei de viaţă cu 10- 15 ani, la nivelul statelor respective.

 1. Consultaţii igienico-sanitare pentru copii

Desfăşurare: Activitatea de consultaţii igienico-sanitare pentru copii cuprinde două aspecte: a) activitatea de educaţie pentru sănătate din cadrul procesului de învăţământ; b) educaţia pentru sănătate în afara procesului de învăţământ, interesând deopotrivă corpul didactic şi cadrele medico-sanitare care trebuie să colaboreze pentru realizarea acestui obiectiv. Pentru realizarea acestei activităţi trebuie desfăşurate sesiuni după o tematică ce poate fi structurată astfel:

 1. Igiena individuală, care se va referi la noţiuni ce privesc: igiena corporală (dinţi, păr, unghii, organe genitale, tegumente) şi igiena vestimentară (îmbrăcăminte, încălţăminte);
 2. Regimul igienic de viaţă:

-              activităţi şcolare (igiena în clasă şi în recreaţie, pregătirea lecţiilor acasă: tehnică, durată, poziţie corectă a corpului);

-              activităţi de întreţinere (igiena personală, respectarea orarului şcolar şi a „orarului” activităţilor zilnice, alimentaţia raţională);

-              activităţi de refacere (odihna activă ce cuprinde activităţi extraşcolare deconectante, recreative, reconfortante, distractive, odihna pasivă – prin somn);

-              igiena alimentaţiei – cu respectarea orarului de masă, servirea igienică a gustării şi a mesei, păstrarea igienică a alimentelor, evitarea consumului de dulciuri între mese.

III.           Igiena în colectivitate:

 1. a) în familie: igiena şi înfrumuseţarea mediului familial; relaţiile de microgrup (atitudine reciprocă între membrii familiei); participarea la activităţi utile; accidente posibile în mediul casnic – prevenirea şi primul ajutor;
 2. b) pe stradă: igiena străzii şi comportament ecologist; accidentul rutier – prevenirea şi primul ajutor;
 3. c) în societate: comportare civilizată; noţiuni elementare de microbiologie, epidemiologie şi profilaxie; boli transmisibile, intoxicaţii.
 4. Consultaţii igienico-sanitare stomatologice tineri

Desfăşurare: În cadrul acestei activităţi se vor realiza consultaţii igienico-sanitară în domeniul stomatologic. Prin aceste acţiuni de culturalizare stomatologică, beneficiarii vor deveni conştienţi că ei înşişi reprezintă apărătorii propriei sănătăţi, că se poate, cu mijloacele pe care le au la îndemână (periuţa dentară, pasta, alimentaţia igieno-dietetică, etc.) să-şi promoveze propria sănătate dentomaxilară şi generală.

 1. Consultaţii de planificare familială

Desfăşurare: Prin această activitate, serviciile oferite săptămânal, atât prin consultaţiile de planificare familială, cât şi prin vizele la domiciliu realizate de către specialiştii angajaţi, pot constitui un sprijin deosebit de important pentru părinţi, în procesul de creştere şi îngrijire a copilului. Organizată fie sub forma de sesiune de consiliere pentru părinţi şi copii, această  

activitate se adresează diferitelor probleme cu care oricare dintre membrii unei familii se pot confrunta la un moment dat. De asemenea, un alt aspect abordat în cadrul acestei activităţi este cel al monitorizării situaţiei copiilor din comunitate de către reprezentanţii autorităţilor locale, ce poate astfel reprezenta un factor esenţial, de natură să-i ajute pe aceştia să preîntâmpine o serie de situaţii grave precum cele de violenţă, abuz sau neglijare, exploatare economică sau sexuală a copilului, care impun necesitatea instituirii unei măsuri de protecţie specială, a cărei consecinţă imediată este separarea acestuia de părinţii săi.

 1. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei:

Desfăşurarea: În cadrul şedinţelor ce vor fi organizare se vor discuta teme precum: adaptarea nou-născutului la viaţa extrauterină, schimbatul scutecului, masajul, îngrijirea bontului ombilical, somnul nou-născutului, semne de alarmă, hrănitul şi luarea în greutate în prima lună de viaţa, ce sunt „colicile”, icterul fiziologic al nou-născutului, nevoile psiho-emoţionale ale nou- născutului, perioada baby blue şi depresia postpartum şi adaptarea părinţilor în perioada postnatală. Aşadar, sesiunile organizate vor dezbate cronologic toate etapele de îngrijire şi creştere ale bebeluşului, atât teoretic, cât şi practic, şi vor pune la dispoziţie toate informaţiile necesare şi complete legate de îngrijirea copilului.

 1. Servicii medicale la domiciu:

Serviciile medicale mobile vin în întâmpinarea pacienţilor care au nevoie de îngrijiri medicale de specialitate sau la indicaţia medicului de specialitate sau a medicului de familie, punându-se la dispoziţie următoarele sesiuni: pediatrie, stomatologie, ginecologie/neonatologie, medicină internă, cardiologie.

Activitatea medicilor (stomatog, neo, pediatru, cardiolog, puericultura, epidemiolog, etc) si al asistentelor se va desfasura in cadrul punctului unic de acces. In cadrul acestor servicii se vor efectua analize pentru identificarea riscului epidemiologic in zona vizata, consultatii la domiciliu, alte analize si investigatii medicale, in vederea stabilirii starii de sanatate a grupului tinta.

Acordarea de servicii de consiliere în asistenţă socială

Scop: prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială a persoanelor incluse în grupul ţintă (551). Prin intermediul acestei subactivităţi sunt abordate o serie de măsuri precum: măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială, măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor unor situaţii de criză, măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate şi măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării şi solidarităţii sociale.

Necesitate: Necesitatea acestei subactivităţi este fundamentată pe rezultatele obţinute în cadrul Analizei comunităţii marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanţare la întrebarea privind gradul de interes referitor la beneficierea de “servicii de consiliere socială precum depăşirea situaţiilor de dificultate, promovarea incluziunii sociale, creşterea calităţii vieţii”. În acest sens, în satul Stejaru 91.1% dintre persoanele participante la studiu au răspuns pozitiv necesităţii implementării unor servicii sociale în comunitate, în satul Curseşti Deal 72.2% au dat un răspuns favorabil, în satul Pungeşti 34.1% au răspuns pozitiv, în timp ce, în satul Rapşa 25% au optat pentru nevoia implementării unor astfel de servicii. Relevant este, de asemenea, rezultatul obţinut privind gradul de interes al persoanelor participante la studiu vis-a-vis de implementarea “serviciilor socio-medicale de bază (îngrijire corporala, igiena eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire, hidratare, deplasare în interior, comunicare)”. În satul Stejaru 92.6% dintre persoanele participante la studiu au răspuns pozitiv necesităţii implementării unor servicii sociale în comunitate, în satul Curseşti Deal 72.2% au dat un răspuns favorabil, în satul Pungeşti 31.8% au răspuns pozitiv, în timp ce, în satul Rapşa 25% au optat pentru nevoia implementării unor astfel de servicii.

Desfăşurare: În cadrul acestei activităţi se vor realiza o serie de acţiuni împărţite pe următoarele etape:

 1. realizarea unei baze de date a beneficiarilor;
 2. realizarea unui registru al intervenţiilor privind fiecare beneficiar;
 3. realizarea şi implementarea planurilor individualizate de asistenţă ale beneficiarilor;
 4. informarea beneficiarului şi a familiei acestuia cu privire la drepturile şi serviciile sociale disponibile în teritoriu;
 5. asistenţă acordată beneficiarului pentru a accesa şi valorifica resursele comunităţii din care face parte;
 6. sprijin şi asistenţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarului;
 7. referirea beneficiarului către alte servicii de interes pentru acesta şi colaborarea

echipei de intervenţie cu alţi specialişti, instituţii, organizaţii sau alte grupuri de suport comunitar;

 1. identificarea situaţiilor conflictuale generate de prezenţa beneficiarului în familie şi de constrângerile impuse de starea de sănătate a acestuia;
 2. optimizarea şi armonizarea relaţiilor dintre beneficiar şi familia acestuia, precum şi a relaţiilor acestuia cu comunitatea;
 3. organizarea de grupuri de susţinere reciprocă, în cadrul cărora participanţii vor avea ocazia de a-şi împărtăşi din experienţa proprie de viaţă, vor putea adresa întrebări;
 4. realizarea unor campanii de informare şi educare a grupului ţintă privind igiena şi sănătatea; în cadrul acestor activităţi vor fi abordate problematici precum mortalitatea infantilă, prevenirea sarcinilor la minore, sănătatea reproducerii/planificarea familială, medicina de familie/diferite programe de sănătate (TB, diabet, boli cardio-vasculare, boli infecţioase etc), autismul la copii, sănătatea mintală a copilului şi adultului.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…