Activitați în domeniul ocupării forței de munca

Informare si consiliere  profesionala si plasare pe piata muncii

Scop: informarea, consilierea profesionala si medierea pe piata muncii a 276 membri ai GT, dintre care 145 pers de etnie roma, in vederea cresterii gradului de insertie pe piata muncii.

Necesitate:  ca urmare a rezultatelor obtinute in cadrul anchetei in randul pop, o pondere de 69.2% dintre respondentii din Cursesti Deal, 76.7% dintre respondentii din Pungesti, 50% dintre respondentii din Rapsa si 93.8% dintre respondentii din Stejaru considera a fi necesare serviciile de informare, consiliere si plasare pe piata muncii.In acelasi timp, aceeasi analiza reliefeaza faptul ca o pondere de 94.4% din respondentii din Cursesti Deal, 86.4% dintre respondentii din Pungesti, 100% dintre respondentii din Rapsa si 100% dintre cei din Stejaru nu a muncit in ultimii 5 ani. Drept urmare, se impune a fi imperios necesara informarea, consilierea si plasarea pe piata muncii a membrilor GT.

Desfasurare: Prin intermediul acestei activitati beneficiarii serviciilor de informare si consiliere prof si plasare pe piata muncii vor obtine info si sprijin profesional cu privire la cariera, crescand sansele de angajare.Informarea prof se va realiza prin activitati colective cu cei 276 membri GT incadrati la masurile de ocupare. Sesiunile de informare prof de grup vor fi organizate in grupuri restranse de beneficiari(8-12 pers), fiecare grup beneficiind de 5 sesiuni de informare prof cu durata de 3 h fiecare. Aspectele vizate de sesiunile de informare de grup fac referire la identificarea nevoilor de informare ale beneficiarilor, furnizarea de informatii privind piata muncii din zona de implementare a proiectului (evolutia ocupatiilor, meseriilor si profesiilor, conditii de exercitare, salarizare si promovare, precum si conditii speciale impuse de angajator), adunarea informatiilor despre membrii GT beneficiari ai serviciului (profil psihologic, interese profesionale etc), dar si identificarea punctelor tari ca elemente de baza in stabilirea traseului prof. Consiliere profesionala. La activitatile de consiliere prof vor participa un nr de max. 276 de pers din GT, acestea vizand planificarea, organizarea si desfasurarea sedintelor individuale de consiliere profesionala si de grup si dezvoltarea unui registru electronic de consiliere profesionala in care se va realiza inregistrarea beneficiarilor asistati prin activitatea de consiliere profesionala (activitate continua realizata in vederea colectarii informatiilor necesare procesului de plasare pe piata muncii: profilul ocupational; experienta, pregatire profesionala, compatibilitati si echivalente cu domenii de activitate/ ocupatii si optiunile beneficiarului in vederea medierii pe piata muncii). Consilierea prof se va realiza in 2 etape: 1.Consiliere individuala realizata in 2 sedinte de consiliere ce vor viza, in prima faza, evaluarea optiunilor profesionale ale membrilor GT prin metoda interviului cu o durata de 3 h/per beneficiar. Dupa colectarea informatiilor relevante despre beneficiar se va realiza o noua sesiune de consiliere pt crearea profilurilor ocupationale, cu o durata de min 3 h/beneficiar (evaluarea potentialului personal si prof prin parcurgerea unei baterii de 3 chestionare de profil: interese, personalitate si aptitudini). Chestionarele propuse vor fi versiuni adaptate ale unor instrumente consacrate in domeniul evaluarii si orientarii socio-profesionale si GT. Testele de interese si aptitudini vor fi selectate si propuse de coordonator activitate FE, specialist consiliere profesionala si expert consiliere si informare prof, dintr-un pachet de testari - stabilite initial prin procedura de consiliere prof, in functie de varsta, nivelul de intelegere al beneficiarului, nivelul de studii si interesul prof.In functie de nivelul de ocupabilitatea al fiecarui beneficiar si profilul ocupational, specialistii consiliere prof vor formula recomandari pt alte servicii in domeniul ocuparii fortei de munca furnizate in cadrul proiectului si va preciza masurile necesare de acordat, cu scopul de a sprijini beneficiarii in stabilirea traseului profesional: formare prof, antreprenoriat si/sau plasare pe piata muncii.Etapa 2: Consilierea prof de grup.Sesiunile de consiliere prof de grup vor fi organizate in 30 de sesiuni/ 4 h, cu o grupa restransa de beneficiari: 8-12 pers si vor viza aspect de motivare, cresterea stimei de sine, fiind parte a procesului de consiliere.Activitatea de consiliere de grup va fi intercalata procesului de formare prof si/sau plasare pe piata muncii, actionand ca un grup de suport pt beneficiar si are rolul de a reduce riscul somajului de lunga durata/ inactivitatea prof si de a spori rata de succes la angajare in randul membrilor GT.Instrumentele de lucru vor fi stabilite prin procedura de consiliere si va fi vizata abordarea personalizata a fiecarui beneficiar prin teme de interes pt acestia avand ca finalitate dobandirea de abilitati pt viata prof independenta, intarirea increderii in sine, stabilirea si atingerea de obiective, motivatia pt munca. Plasarea pe piata muncii va aduce o serie de beneficii pt membrii GT precum: sustinerea incadrarii pe piata muncii a unui numar considerabil de pers ce nu au acces pe aceasta piata in mod normal; formarea si extinderea experientei profesionale de care dispun membrii GT, ulterior acestia avand acces pe piata muncii datorita experientei acumulate in cadrul proiectului. Primaria Pungesti va externaliza serviciile de organizare a targurilor de job-uri, servicii ce vor viza planificarea, organizarea si dezvoltarea a 6 evenimente cu participarea a cel putin 50 pers/eveniment, dintre care cel puţin 46 persoane încadrate la măsurile de ocupare - beneficiari ai GT si angajatorii/actori relevanti din comunitate/ regiune in procesul de plasare pe piata muncii.Scopul acestor evenimente este de a crea un parteneriat intre beneficiarul proiectului- furnizorul de servicii-angajator/societate civila.Acest parteneriat va avea la baza profesionalismul, operativitatea, asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii si confidentialitatea informatiilor; intocmirea si semnarea acordurilor de colaborare cu angajatorii/actori relevanti in procesul de plasare din zona, locali sau judeteni, in vederea facilitarii procesului de plasare pe piata muncii a beneficiarilor GT. In acelasi timp, pt asigurarea incadrarii pe piata muncii a unui numar de 82 de pers dintre care 18 romi, Primaria Pungesti va externaliza serviciile de identificare a locurilor de munca. Aceste servicii vor presupune contactarea si identificarea angajatorilor dispusi sa angajeze pers din GT in cadrul firmei pe care o conduc, transportul persoanelor din GT la interviurile de angajare, vor comunica informatiile cu privire la metodologia de selectie a angajatorilor ce vor primi subventii pt angajarea pers apartinand GT si vor centraliza dosarele primate de la angajatori.

Realizarea programelor de formare profesională

Scop: sporirea sanselor de incadrare pe piata muncii prin formarea de competente profesionale pentru 276 membri ai grupului tinta, dintre care 145 de persoane de etnie roma.

Necesitate: Necesitatea acestei activităţi este argumentată prin politicile la nivel european, dar şi naţional cu privire la formarea profesională, dintre acestea de menţionat ar fi: Declaraţia de la Lisabona, adoptată în martie 2000, Memorandumul privind învăţarea pe tot parcursul vieţii al Comisiei Europene, adoptat in octombrie 2000, Strategia naţională pentru formare profesionala continua elaborata in concordanta cu Strategia Europeană pentru Ocupare, documente ce subliniază importanţa formării profesionale pe parcursul vieţii. Necesitatea activităţii este subliniată şi de rezultatele Anchetei în rândul comunităţii conform căreia printre cele mai importante motive ale absenţei unui loc de muncă atât pentru populaţia din localităţile Curseşti Deal, Pungeşti, Rapşa şi Stejaru se regăseşte lipsa pregătirii profesionale corespunzătoare.

Desfasurare: În cadrul acestei activităţi vor fi furnizate 12 cursuri de calificare (360 de ore de teorie şi practică), 7 serii cursuri Competenţe sociale şi civice (24 ore/serie), cursuri de competenţe comune mai multor ocupaţii - comunicare în limba română (4 serii*80 ore/serie), comunicare în limba italiană (2 serii*80 ore/serie), comunicare în limba engleză (2 serii*80 ore/serie), comunicare în limba germană (2 serii*80 ore/serie), curs TIC (2 serii*44 ore/serie) cu un număr de 18-20 participanţi/serie. Datorită nevoii de forţă de muncă a zonei de implementare pentru anumite domenii de activitate, lipsa organizării unor cursuri de calificare în zona, conform datelor furnizate de autorităţile locale, se au in vedere următoarele programe de calificare:

-              Îngrijitor bătrâni la domiciliu, calificare necesară întrucât persoanele din judeţul Vaslui cu vârsta de peste 65 de ani depăşeşte populaţia tânără cu vârsta între 15-24 ani cu 3.77% conform datelor INSSE;

-              Manichiurist, Frizer, calificări necesare deoarece în zona de implementare a proiectului nu există servicii şi persoane calificate în acest sens, conform datelor furnizate de autorităţile locale şi se regăsesc în lista preferinţelor respondenţilor la ancheta în rândul populaţiei şi confirmată a fi necesară de către autorităţile locale din Curseşti Deal, Pungesti, Rapşa, Stejaru;

-              Brutar, Patiser, Macelar, calificări necesare datorită numărului mare de unităţi economice de profil din judeţul Vaslui (135 firme conform soft-ului Lista Firme) unde persoanele calificate, membri ai grupului ţintă se pot angaja;

-              Confecţioner-asamblor articole din textile, calificare argumentată ca fiind necesară de către autorităţile locale datorită lipsei unor servicii/persoane calificate în zona de implementare a proiectului, precum şi numărul mare de unităţi economice de profil din judeţul Vaslui (115 firme conform soft-ului Lista Firme) unde persoanele calificate se pot angaja;

-              Lucrător în comerţ, calificare necesară întrucât activitatea economică din zona este preponderent îndreptată spre comerţul cu amănuntul conform datelor furnizate de autorităţile locale şi preferinţa respondenţilor la ancheta în rândul populaţiei este îndreptată spre cursul de lucrător în comerţ;

-              Lucrător finisor pentru construcţii, Lucrător instalaţii, Tâmplar manual, Lucrător în izolaţii, calificări necesare reieşind din numărul mare de unităţi economice de profil din judeţul Vaslui (496 firme conform soft-ului Lista Firme) unde membrii grupului ţintă calificaţi se pot angaja.

Beneficiile aduse membrilor GT de participarea în cadrul acestei activităţi sunt atât de natură economică, cât şi socială. Din punct de vedere social, cursurile de Competenţe sociale şi civice au rolul de a face trecerea gradată de la etapele de consiliere profesională, formare şi plasare pe piata muncii la integrarea efectivă pe piaţa muncii şi implicarea în dezvoltarea comunităţii şi creşterea calităţii vieţii, precum şi soluţionarea problemelor membrilor grupului ţintă identificate prin ancheta în rândul populaţiei, participarea redusă, aproape inexistentă la viaţa socială a comunităţii. Cursurile de competenţe comune mai multor ocupaţii – comunicare în limba română sunt necesare reieşind din problemele de comunicare/ înţelegere identificate de operatorii de interviu care au realizat ancheta la nivelul comunităţii, precum şi pentru facilitarea participării membrilor grupului ţintă la activităţile de formare din cadrul proiectului. Cursurile de competenţe comune mai multor ocupaţii – comunicare în limba italiană, engleză, germană se fundamentează pe cerinţele de pe piaţa muncii pentru cunoaşterea de limbi străine. Cursurile de iniţiere competenţe comune mai multor ocupaţii – curs TIC vor facilita accesul membrilor grupului ţintă la activităţile de ocupare şi acces pe piaţa muncii, specifice fiind competentele TIC.

De asemenea, participarea la cursurile de calificare profesională aduce o serie de beneficii membrilor GT cum ar fi: oportunităţi de dezvoltare personală şi integrare socială; dobândirea de competenţe necesare pentru exercitarea unei meserii, cu un grad mare de adaptare la cerinţele din ce în ce mai dinamice ale angajatorilor şi pieţei muncii; asigurarea unui grad mai mare de mobilitate pe piaţa muncii prin creşterea şanselor de obţinere a unui loc de muncă disponibil la nivel regional/ naţional, în cazul lipsei locurilor de muncă de la nivel local; îmbunătăţirea condiţiilor şi nivelului de trai ca urmare a unor venituri obţinute la locul de muncă.

La absolvirea cursurilor de calificare, absolvenţii vor primi certificate de calificare eliberate de ANC, iar absolvenţii cursurilor competenţe vor primi certificate de absolvire.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…